קורס מיומנויות הביטוי העצמי
בעולם רב-ערוצי

תקנון הרשמה

1. דרישות מקדימות
1.1 יכולת כתיבה בשפה העברית
1.2 הכרת יישומי מחשב – אינטרנט, office
1.3 למפגשים יש להגיע עם מחשב נייד (לפטופ)

2. חובות הקורס
2.1 נוכחות והשתתפות פעילה – 10%
2.2 מטלות ביניים – 25%
2.3 מטלת סיום – 65%

3. עמידה בחובות הקורס תזכה את המשתתפים בתעודה מטעם רשמים ואוניברסיטת בר אילן – היחידה להכשרה לעתיד

4. נוהל ביטול השתתפות או הפסקת לימודים
4.1 ביטול עסקת מכר מרחוק (סעיף 14ג (ג)(2) לחוק הגנת הצרכן) – ביטול תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום הרישום, ובלבד שהביטול ייעשה עד שני (2) ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יזכה את המבטל בהחזר של מלוא התשלום – בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקורס או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), וכן בניכוי התשלום לחברת הסליקה בגין הביטול
4.2 ביטול עד עשרה (10) ימי עסקים לפני תחילת הקורס יזכה את המבטל בהחזר התשלום – בניכוי דמי הרישום בלבד, בסך של 500 ₪
4.3 ביטול לאחר המועד המופיע בס"ק 4.2 ועד שני (2) ימי עסקים מתום המפגש הראשון יזכה את המבטל בהחזר התשלום – בניכוי 20% ממחירו המלא של הקורס
4.4 ביטול לאחר המועד המופיע בס"ק 4.3 לא יאפשר קבלת החזר ויחויב במלוא התשלום עבור הקורס
4.5 בקשות לביטול השתתפות יש לשלוח בכתב בלבד בצירוף שם ות"ז לדוא"ל info@reshamim.co.il. מועד קבלת הדוא"ל ייחשב כמועד בקשת הביטול
4.6 ביטול שאינו בכתב כאמור בס"ק 4.5 לא ייחשב ביטול. מובהר בזאת כי אי-הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בע"פ לא תיחשב הודעת ביטול, ובמקרה כזה הסטודנט יחויב במלוא שכר הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים
4.7 על אף האמור לעיל, בנסיבות חריגות (כגון מחלה, מילואים וכיו"ב) ניתן לפנות אלינו. אנו נעשה ככל יכולתנו (ועפ"י שיקול דעתנו) למצוא פתרון עבורכם לכל בקשה

 

5. לרשמים ו/או לאוניברסיטה נתונה הזכות לדחות את מועדי הקורס או חלק מהשיעורים. בכל מקרה כזה תימסר הודעה לסטודנטים לפני מועד השיעור הנדחה

 

6. לרשמים ו/או לאוניברסיטה נתונה הזכות לבטל את הקורס. בכל מקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא התשלום ששילמו בפועל, לרבות דמי הרישום בסך 500 ₪

 

7. עדכון קורונה: הקורס מתקיים בהתאם להנחיות הבריאות ול'תו סגול'. ההשתתפות מותנית בחתימה על הצהרת בריאות, מדידת חום וחבישת מסכה, ובכפוף לכל הנחיה שתהיה בתוקף במועד השיעורים. 

 

8. בהרשמתי זו אני מאשר לרשמים לשלוח, מעת לעת, הודעות ועדכונים בדוא"ל, בדואר או במסרונים

מתלבטים? יש לכם שאלות נוספות? דברו איתנו:

מזכירות: 03-5318260 (שירי)
מנחה התוכנית: 050-8812234 (עידו הנדל)
פנייה בדוא"ל: info@reshamim.co.il