English

רשמים - הסיפור שלך, המילים שלנו

מי אני

 • בגיל שנתיים מצאה אותי אמי משרבט על הקירות. רגע לפני שהתיזה עידו הנדל - פרופיל ותמצית ניסיון
  אקונומיקה לכל עבר, הצליחה לזהות מילים ראשונות. היא מיהרה
  להנציח את התופעה במצלמתה, אך התמונות הושמדו על-ידי בגיל שלוש.


 • כשהייתי בן חמש, כתבתי את המכתב הראשון ושלחתי אותו לראש הממשלה דאז. בגין מעולם לא ענה לי. שנים אחר כך למדתי מהי חשיבותו של בול.


 • בכיתה ד' עזרתי לסמנכ"ל בחברה מצליחה לסיים את שיעורי הבית בספרות ולשון. אז, כמובן, היה גם הוא תלמיד כיתה ד'.


 • בן 12 הייתי כשכתבתי את דרשת בר-המצווה של אחי הבכור. הדרשה עד היום ניצבת במוזיאון היהדות הלאומי, בבוידעם של הוריי.


 • בצבא לא כתבתי הרבה. הייתי גולנצ'יק.


 • כסטודנט למשפטים ביצעתי עבודות כתיבה לחברים, לחברים של חברים – ולחברים של חברים של….


 • עורך דין: אין-ספור מכתבים, מגוון חוזים, הורים מרוצים.


 • חזרה לכתיבה: אין-ספור מטלות, מגוון לקוחות, הורים חוששים.


 • כיום אני מרכז את כל אהבותיי תחת קורת גג אחת – אישה, שלושה ילדים ומקלדת פעילה במיוחד.


 • כותב, כבר אמרתי?יש לכם רעיון, אין לכם כותב? התקשרו אליי:

טל' 03-9086307, נייד  050-8812234, דוא"ל ido@reshamim.co.il

מבין לקוחותיי